Hem

Kommunens Väl i Skurup hälsar Er välkomna till vår hemsida. Vi hoppas att hemsidan skall hjälpa till att bringa klarhet i var vi står i de olika frågorna som påverkar vår vardag, gammal som ung. 

Först en liten historik om hur det började. Kommunens Väl bildades 1952 i Skivarp av en polis vid namn Caj-Rune Hultén. Det var innan kommunsammanslagningen med Skurup som storkommun. Partiet har allt sedan det bildades varit fristående från de stora blocken och kommer så att förbli. Kommunens Väl verkar för kommunens och invånarnas bästa och vill att alla skall känna trygghet i vår kommun.

Frågor som ligger oss varmt om hjärtat En trygg uppväxt och en bra skola, en gymnasieskola i samarbete med grannkommunerna, ett tryggt boende, ett tryggt åldrande där avgifterna för servicen är låga eller helst avgiftsfria till vissa delar som ex. hemkörning av mat, telefonservice. Rättvis fördelning av resurser och lokaler inom kommunens olika delar, m.m.

Du som känner att du vill hjälpa till att göra vår kommun bättre är välkommen till våra månads-möten. Om du vill ha kontakt med partiet går det bra att ringa Sven-Åke på 0411-435 78 kvällar eller helger.