Aktuella frågor

Aktuella frågor Nu har det gått drygt en månad sedan skiftet till ett nytt minoritetsstyre bestående av Moderaterna, Centern och nya Skurupspartiet med stöd av Sverigedemokraterna tagit över styret i Skurups kommun med tillsammans 60 % av väljarstödet och 25 av 41 platser i Kommunfullmäktige. Styret lade även beslag på oppositionsplatserna och genom detta total makt överallt i alla prisidier, samtidigt delade man alla arvodena mellan sig.

Det nya oppositionsblocket har 16 mandat och består av Socialdemokraterna, Vänstern, Kommunens Väl, Miljöpartiet och Liberalerna. Ett starkt block med duktiga och kloka politiker som kommer bra överens och visar ömsesidig respekt i alla frågor, även om åsikter skilja mellan partierna, hittar vi en lösning, vi delar en stark åsikt och det är en av Kommunens Väls grundfrågor, vi skiljer inte på, ras, hudfärg, religion, sexuell läggning, mm. eller var man kommer ifrån, när man bor här är men kommuninvånare.

Det vi ser nu är en svängning av politiken till en mer SD vänlig politik där flykting och invandringsfrågorna blivit en stark grund i de kommunala frågorna. Frågor som polisanmälan av ensamkommande som blivit uppskrivna i ålder har anmälts för grovt bidragsbrott på lösa eller oriktiga grunder, även minderårig med nedskriven ålder anmäldes med övriga gruppen, detta gjorde Skurup rikskända, nu går det vidare inom kostenheten, badet, tiggeriet, mm. Detta kan få konsekvenser även för infödda svenska, men det får framtiden visa. Frågan är hur man kommer att hantera sina vallöften, förutom kommunala vakter som skall patrullera i kommunen.

                                                                                                                                                                Ordf. Sven-Åke Strandberg