Hur blev det?

Vad har Kommunens Väl varit med och åstadkommit den förra mandatperiod Vi är med i varje fråga som kommer på dagordningen, våra synpunkter respekteras och vi respekterar övriga i blocket. Vi är med och pratar med politiker i de andra blocken och det har givet resultat. När vi jobbar i beredningar, utskott och styrelser jobbar vi resultatinriktat för kommunens bästa.

Vår motion om att återföra färdtjänsten i egen regi på grund av ständiga problem är inte längre aktuell eftersom skånetrafiken faktiskt tagit kritiken på allvar och vi får inte längre in klagomål som motiverar ett återtagande. Däremot är sjukresorna ett problem men dessa har aldrig varit i kommunal regi utan har alltid hanterats av regionen. Dock har vi bett våra representanter som regelbundet träffar skånetrafiken att framföra klagomål på sjukresorna för detta drabbar ju trots allt även våra kommuninvånare. 

Jo när skolans alla delar sagt sitt om satsning på digital teknik, blev det en dator till alla 7-9 eleverna. Det tackar vi för det kommer att bli ett lyft för Skurupsskolor och dess elever. Det är viktigt att visa att vårt block satsar och är överens, och det är vi och jag märker att även förvaltningarna uppfattat det.

Efter förhandlingar med moderaterna gick vår satsning på skolan igenom vilket medförde att skatten höjdes med 40 öre, vilket var ett förslag från Kommunens Väl att göra en skattehöjning riktad till skolan. Skurup har bra skolor men det kan alltid bli bättre och nu är vi sex partier i fullmäktige som arbetar för detta, kanske t.o.m sju.

Kommunen har köpt in mark som öppnar för 2-300 nya bostäder, möjligheter för att flytta kommunala verksamheter till bättre placeringar och i det arbetet är vi med med goda förslag och bra samtal.

Slutligen vill jag påstå att Kommunens Väl är med och sätter positiva avtryck i politiken och kommunen.

Ordf. Sven-Åke Strandberg