Kalender

Härmed kallas kommunens Väls medlemmar till års-möte den 20 mars kl. 18:30. Plats meddelas veckan innan. Eftersom vi serverar enklare förtäring ombedes ni meddela ert deltagande till ordf. Sven-Åke Strandberg 0411-43578 eller sekr. Thomas Holmgren 070-8741164 senast en vecka innan års-mötet.