Styrelse och uppdrag

Kommunens Väls styrelse och vilka uppdrag ledamöter och ersättare har: Sven-Åke Strandberg ordförande, ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Budgetberedningen och Parlamentariska gruppen, ersättare i skolutskottet och Skurups kommunala AB Lars-Åke Nilsson vice ordförande: ordinarie revisor i Kommunrevisionen Marie-Louise Frödin sekreterare: ersättare i Kommunfullmäktige och samhällsbyggnads beredningen Thomas Holmgren ordinarie ledamot: ersättare i skol & utbildnings beredningen Harriett Andersson Kassör: ledamot i Brottsförebyggande rådet Sven-Ingvar Olsson ordinarie ledamot Inger Steinbichler ersättare: ersättare i Individ & omsorgs beredningen och Brottsförebyggande rådet Jane Brandt ersättare     Sixten Wickman medlem: ersättare i Kommunfullmäktige