Vår politik och valmanifest

Kommunens Väl har ända sedan starten 1952 varit och är ännu ett lokalt parti, fristående från de politiska blocken. Våra medlemmar kommer från olika partier men har en sak gemensamt, vi vill kommunens, invånarnas och företagens bästa. Här följer några frågor partiet arbetar med. Valmanifest 2014 Färdtjänsten Vår motion om att färdtjänsten skall tillbaka i kommunal regi fick stöd av alla partier januari 2013. Trots all kritik mot Skånetrafiken vek fyra partier av åtta eniga partier ner sig vid omröstningen i juni 2014, till fördel för region Skåne och Skånetrafiken, utan att tänka på vad som var bäst för brukarna. Vi kommer att stå fast vid att färdtjänsten skall drivas genom en egen kommunal upphandling av såväl beställningscentral som färdtjänsten, och detta har vi motionerat om i en ny motion till kommunfullmäktige. Äldre och trygghetsboende Vi vill öka antalet platser på våra äldreboende, det kan betyda nyproduktion av boende. Valfriheten att kunna flytta till ett boende skall prioriteras. Ungdomsbostäder Vi kommer att ställa krav på att det byggs små, enkla och billiga ungdomsbostäder till våra ungdomar, detta har man redan gjort i  Lund, där det går att hyra för c:a 2 500:–/mån enligt uppgift. Vår motion om detta avslogs i kommunfullmäktige i år. Barn & ungdomar Vi vill satsa på barn och ungdomar i hela vår kommun. Sysselsätta ungdomar på deras villkor. Öppet på fritidsgårdarna fler dagar i veckan och med personal som är både äldre och yngre. Vår mat inom skola, förskola och äldreomsorg Vi ställer krav på högre kvalitet på maten, som skall tillagas från grunden och gärna  med lokala råvaror. Vi vill att varje kommunalt tillagningskök skall få möjlighet att själv göra upphandlingar av lokalt producerade råvaror. Kvalitet skall gå före pris. Skola Vi vill öka antalet profilklasser inom skolan och utveckla Skurups skolor till skolor med hög kvalitet. Vi kommer att ställa krav på fler vuxna i skolorna. Vi kommer att ställa krav på schemalagd läxläsning i skolan måndag till torsdag. Vi vill återinföra skolvärdar som tar hand om våra ungdomar på raster och håltimmar. Vårt dricksvatten Skurups kommun har ett mycket bra dricksvatten, det skall vi värna om och inte ansluta oss till Sydvatten. Badhus och bowlinghall Visst är Skurups kommun invånare värda såväl badhus som varmvattenbassäng. Det kommer dock att behövas en mindre skattehöjning om detta skall bli verklighet. Vi ställer oss positiva till en bowlinghall i kommunen. Näringsliv Våra företag är mycket viktiga för kommunen och våra invånare. Företagen ger arbetstillfällen samt tillhandahåller varor och tjänster på orten. Vi skulle kunna säga att de är vår livsnerv. Vårt näringsliv skulle kunna utvecklas betydligt om vi använder mer närproducerat. Turism & kultur Samordna guidade bussturer som utgår från Svaneholms slott, runt Nils Holgerssons hembyggd, samt Johanna museet som är välkända kulturskatter i kommunen. Dessa skall vi värna och stödja. Vår underbara natur och vårt fantastiska föreningsliv är två områden som gör Skurups kommun till ett attraktivt boende. Tillsammans kan vi göra det bättre. Vår politik är för ditt bästa

Valprogram valet den 9:e sept. 2018

           Vårt dagliga vatten

  •  Vi skall inte gå över ån efter vatten, vårt vatten skall även fortsättningsvis vara närproduserat alltså komma från alnarpsströmmen som rinner rakt under oss. Denna sommar 2018 har besannat våra farhågor med sydvatten, ganska omgående när värmeböljan började gick sydvatten ut med besparingar på vattnet till alla sina kunder, man hade redan nått gränsen för vad man kunde rena. I Skurups kommun har vi tack vare vårt eget vatten inte ens haft bevattningsförbud och så skall det även vara fortsättningsvis. Enligt uppgift tar vi ut en promille av det vatten som rinner under oss i alnarpsströmmen, rest försvinner ut i havet. Alltså vi satsar på närproducerat och det gäller allt som vi behöver , vatten såväl som mat och tjänster. Barn & ungdomar Vi satsar på barn och ungdomar i hela kommunen. Vi jobbar aktivt för att få till stånd ett allaktivitetshus i Skurup och mer öppethållande på fritidsgårdarna i kommunen. Alltså vi satsar på alla barn och ungdomar. Bostäder till alla Vi kommer att ställa krav på bostäder till alla, anpassade efter de behov som efterfrågas och till lägsta möjliga hyror. Äldreboenden Vi blir alla äldre och vill när det behövs att det finns äldreboenden, därför vill vi öka antalet platser på våra äldreboenden, med bra service och mat av hög kvalitet. Färdtjänsten Tyvär fungerar inte färdtjänsten som avsetts, därför står vårt krav kvar att färdtjänsten skall tillbaka till att drivas i kommunal regi. Skolan Vi har en bra skola i Skurups kommun, men den kan bli bättre, därför vill vi öka antalet profilklasser, satsa på bättre skolresultat, fler skall ha godkänt för att komma in på gymnasium. Därför vill vi införa läxläsning i skolan samt fler skolvärdar på samtliga skolor. Gymnasieskolan Vi vill öka de yrkesinriktade utbildningarna på Nils Holgersson gymnasiet samt införa lärlingsutbildningar. Vi vill också starta en högteknologisk, ekologisk jordbruksutbildning. Tack vare Kommunens Väls engagemang för en vackrare och mer välskött kommun har det avsatts mer pengar i budgeten och det skall vi fortsätta jobba för. Trygghet Tryggheten för kommuninvånarna är inte enbart en bemannad polisstation, det handla också om ett bra bemötande var vi än vänder oss, såväl till kommunen, skolan , äldreomsorgen, hemtjänsten, vårdcentralen, m.m. Vi skall veta att servicen finns den dagen vi behöver den, att skolan och förskolan är en trygg plats för våra barn, att våra äldre har det bra på våra boenden, att cykeln finns kvar där vi ställde den när vi kommer tillbaka, att bilen inte har fått inbrott eller skadegörelse och att vi kan röra oss tryggt i hela kommunen, hela dygnet. Det är grundstommen i en fungerande kommun och detta jobbar Kommunens Väl för. Alltså ett tryggt samhälle för alla.    

Ordf. Sven-Åke Strandberg