Kommunens väl - Framtidspartiet

Våra prioriterade valfrågor

Vårt dricksvatten

Skurups kommun har ett mycket bra dricksvatten. Det skall vi värna om och inte ansluta oss till Sydvatten. Under torkan i maj månad och framåt visade det sig att de befarade svagheterna med Sydvatten har besannats. Då skall man betänka att Skurup och Båstad ännu inte är inkopplade. Signalerna att spara på vattnet har duggat tätt från Sydvatten som närmat sig max nivåer i uttaget.

Vi satsar på närproducerat!

Barn och ungdomar

Vi vill satsa på barn och ungdomar i hela kommunen samt få till stånd ett allaktivitetshus i Skurup och mer öppethållande på våra fritidsgårdar.

Bostäder till alla

Vi kommer att ställa krav på att det byggs små, anpassade och billiga bostäder till våra kommuninvånare.

Äldreboenden

Vi vill öka antalet platser på våra äldreboenden. Valfriheten att kunna flytta till ett boende skall prioriteras. Vi fortsätter att jobba för bättre mat till våra äldre.

Färdtjänsten

Vi vill öka antalet profilklasser inom skolan, satsa på bättre skolresultat och införa läxläsning samt skolvärdar på alla skolor.

Skola

Vi vill öka antalet profilklasser inom skolan, satsa på bättre skolresultat och införa läxläsning samt skolvärdar på
alla skolor.

Gymnasieskolan

Vi vill öka de yrkesinriktade utbildningarna på Nils Holgerssongymnasiet samt införa lärlingsutbildningar. Vi vill också att man startar en högteknologisk, ekologisk jordbruksutbildning.

Försköning av kommunen

Tack vare Kommunens Väl har vi ett högre engagemang för en vackrare kommun och det skall vi fortsätta jobba för.