INLÄMNAD BEGÄRAN OM FOLKOMRÖSTNING

Kommunens väl har lämnat in en begäran om folkomröstning om ja eller nej till att Skurup ansluter sig och tar vatten från Sydvatten. Begäran stöds 1 274 namnunderskrifter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *