MISSVISANDE INFORMATION OM BUDGET FÖR SKOLORNA

Det förekommer en del felaktigheter i rapporteringen om budget om organisation ja alltså typ hur många recension ute med konsulten riktade feber

Det förekommer en del felaktigheter i rapporteringen om budget till skolan för 2024. Rätt information är följande:

Styret lägger i sin budget 7,0 miljoner.

Socialdemokraterna 16,0 miljoner

Mitten koalitionen C,L och Kommunens väl 16,5 miljoner.

Alltså mest lägger mitten koalitionen mest pengar till skolan, samt att vi var beredda på att ta ett underskott och använda resultatutjämnings fonden som innehåller drygt 100 miljoner kronor som faktiskt är till för den här typen av händelser. Åsa Ekblad moderaternas inlägg om att de la mest gällde årets budget alltså 2023 den här debatten gällde budget 2024, men det täcker ändå inte alla kostnader. Kommunens väl Höjde ett varningens finger för de nedskärningar som det pratas om idag med mindre personal och större klasser, det är tvärt emot vad man jobbat för tidigare.

Sven-Åke Strandberg fullmäktigeledamot Kommunens väl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *